לפנייה לרשות המקומית

ולפרטים נוספים

עיריית בית שמש והחברה הכלכלית בית שמש מזמינות יזמים, קבלנים ובעלי חברות עסקיות להשתתף במכרזי רשות מקרקעי ישראל לחכירת מגרשים בייעוד לתעשיה, מלאכה, מסחר וחניה באזור התעשיה לביא. 

050-8005780

או חייגו:

לנכסים נוספים כנסו לאתר

 של A1 Israel

A1 Israel

* שדות חובה

מכרזים לחכירת מגרשים

באזור תעשיה לביא בית שמש

לבירור תעריפי ארנונה ברשות המקומית

רשימת תכליות:

תעשיה: שטחים לתעשיה ישמשו למבנים לתעשיה בלתי  מזיקה, לבתי מלאכה ולמתקני שרות כגון משרדים, חניות, מחסנים ולכל תכלית דומה אחרת, שמטרתה לשרת את היעודים הנ"ל לאחר אישור הועדה המקומית. תותר הקמת הקמת חנות למכירת מוצרי המפעל בתחום המגרש. שטח החנות יהי עד 10% משטח הבניה העיקרית.

מס' מכרזים: ים/105/2019
                     
ים/106/2019
                     ים/112/2019
                     ים/113/2019

לפירוט המגרשים בכל מכרז גלול מטה
תאריך פתיחת המכרזים: 15.5.19

תאריך סגירת המכרזים: 15.7.19

מיקום: רח' היצירה ורח' החרוצים, אזור תעשיה לביא בית שמש

סוג העיסקה:חכירה ל-34 שנים

גודל שטח כולל:  213,136 מ"ר

לדף המכרז באתר רמ"י לחצו כאן

 

רשימת שימושים זו הינה לצרכי המחשה והבהרה בלבד של מאפייני המתחמים השונים.

המידע חלקי ויש חובה לעיין במסמכי המכרז שקובעים.

 

701

702

703

704

705

5084

5084

5084

5084

5084

2,073

2,031

1,531

1,682

1,800

945,795

926,632

698,510

767,403

821,240

94,000

92,000

69,000

76,000

82,000

מס'
מגרש

מס'
גוש

שטח במ"ר

גובה ערבות
בש"ח

פירוט המגרשים המופיעים במכרז ים/105/2019

על מגרשים אלו חלה תב"ע בש/122א

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מתחום המקרקעין ובבעלי מקצוע בעת מילוי מסמכי המכרז.

מומלץ שלא להמתין עד לתאריך הסופי לצורך הגשת המכרז.

* ט.ל.ח.

 

מסחר (חל על מגרש 711 בלבד): שטח למרכז שירותים ישמש למבנים לשירותי מסחר, מנהלה ורווחה כגון חנויות סופרמרקט, בנקים, ושירותי תקשורת; משרדים, מרכזי כנסים ותצוגה, אולמי שמחות, חדרי אוכל, מסעדות, מזנונים, מרפאות, מתקני ספורט, תרבות ומעון יום, וכל יעוד דומה אחר שמטרתו לשרת את התעשיה, את עובדיה ואת תושבי הסביבה כפוף לאישור הועדה המקומית עפ"י תכנית בקשה להיתר בניה ולפי בקשה להיתר מאושר ע"י משרד הביטחון.

מס'
חלקה
(בשלמות)

ייעוד

706

707

708

709

5084

5084

5084

5084

5

5

5 , 12

5 , 12

12

12

12

12

5 , 12

5,641

6,884

2,927

6,500

הוצאות פיתוח
לרשות בש"ח

2,573,675

3,140,787

1,335,427

2,965,589

257,000

314,000

133,000

296,000

תעשייה

מסחר
 ושירותים 

מס'
מגרש

מס'
גוש

מס'
חלקה
(בשלמות)

שטח במ"ר

הוצאות פיתוח
לרשות בש"ח

גובה ערבות
בש"ח

ייעוד

פירוט המגרשים המופיעים במכרז ים/106/2019

על מגרשים אלו חלה תב"ע ת/5/32/51

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מתחום המקרקעין ובבעלי מקצוע בעת מילוי מסמכי המכרז.

מומלץ שלא להמתין עד לתאריך הסופי לצורך הגשת המכרז.

* ט.ל.ח.

 

לדף המכרז באתר רמ"י לחצו כאן

פירוט המגרשים המופיעים במכרז ים/112/2019

מס'
מגרש

מס'
גוש

מס'
חלקה
(בשלמות)

ייעוד

שטח במ"ר

הוצאות פיתוח
לרשות בש"ח

גובה ערבות
בש"ח

על מגרשים אלו חלה תב"ע בש/51ד'

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מתחום המקרקעין ובבעלי מקצוע בעת מילוי מסמכי המכרז.

מומלץ שלא להמתין עד לתאריך הסופי לצורך הגשת המכרז.

* ט.ל.ח.

 

לדף המכרז באתר רמ"י לחצו כאן

פירוט המגרשים המופיעים במכרז ים/113/2019

על מגרשים אלו חלה תב"ע בש/51ד'

מומלץ להתייעץ עם עורך דין מתחום המקרקעין ובבעלי מקצוע בעת מילוי מסמכי המכרז.

מומלץ שלא להמתין עד לתאריך הסופי לצורך הגשת המכרז.

* ט.ל.ח.

 

לדף המכרז באתר רמ"י לחצו כאן

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

718

717

716

715

714

713

712

711

710

721

720

719

5 , 12

5 , 12

5 , 12

5

12

12

12

12

5 , 12

12

12

5

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

3,972

2,733

6,640

7,157

4,041

4,329

3,731

3,446

4,163

3,152

4,400

4,463

1,812,203

1,246,916

3,029,463

3,265,342

1,843,684

1,975,082

1,702,248

1,572,218

1,899,346

1,438,082

2,007,476

2,036,219

181,000

124,000

302,000

326,000

184,000

197,000

170,000

157,000

189,000

143,000

200,000

203,000

9

34148
5084

2 , 14 ,
1 , 13

תעשייה

40,500

18,477,900

1,847,000

17

10

16

15

14

13

12

11

5084

5 , 13

תעשייה

14,000

6,387,422

638,000

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5084

5

5

5

5 , 13

5 , 13

5 , 13

5 , 13

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

תעשייה

7,200

7,000

8,200

8,000

8,700

8,700

8,700

3,284,960

3,192,711

3,741,204

3,649,956

3,969,327

3,969,327

3,969,327

מס'
מגרש

מס'
גוש

מס'
חלקה
(בשלמות)

ייעוד

שטח במ"ר

הוצאות פיתוח
לרשות בש"ח

גובה ערבות
בש"ח

328,000

319,000

374,000

364,000

396,000

396,000

396,000

601

5197

6 , 4

תעשייה

3,630

1,656,167

165,000

602

5084
5197

15
6 , 4

תעשייה

6,590

3,006,651

300,000

900

5084

5

חניון לרכב משא

8,620

3,929,865

392,000

מכרזים 105 ו-113
מכרז 106
מכרז 112